Nasjonal Sykehus-FEST: Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte tilpasset behov i sykehusene. 

Legemiddelverket har laget en database (FEST) med informasjon om alt du kan få på resept.  Nå får Sykehusapotekene lagt til viktig informasjon for sykehusene.
 
Statens legemiddelverk lanserte i 2008 sin Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST). Intensjonen med FEST var å lage et felles register med legemiddelinformasjon som et støtteverktøy for helsepersonell som forskriver og ekspederer legemidler. Dette for å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk ved å levere legemiddeldata fra én kilde i hele reseptkjeden.

Det har vært ulike faser for innholdet i informasjonsbasen: Først ble grunnleggende informasjon lagt til, deretter har det vært lagt til for eksempel muligheter for å finne informasjon helt ned til endose. Det sistnevnte var et nødvendig tillegg fordi sykehusene bruker legemidler i enkeltdoser og ikke i hele pakninger. Likevel har det vært huller i informasjonsbasen; mulighet for å se hvilke legemidler  som er innkjøpt via legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), for lokalt produserte varer og for varer spesifikke for til eksempel sykehusapotekene. Dette har de regionale sykehusapotekforetakene nå tatt tak i gjennom prosjekt Nasjonal Sykehus-FEST. Prosjektet finansiert av Nasjonal IKT startet juni 2011.
 
Prosjektleder Bjørg Heltberg (Foto: Camilla Shalchian-Tabrizi, Sykehusapotekene HF)
Projektleder Bjørg Heltberg ved Sykehusapotekene HF.
 Prosjektleder Bjørg Heltberg i Sykehusapotekene HF forklarer entusiastisk om prosjektet:
- Vi ser nødvendigheten av å få koordinert logistikken av lokalt produserte varer, slik at de kan registreres inn i denne informasjonsbase. Ganske enkelt forklart har problemstillingen bestått i at det ikke tidligere har vært én instans som definerer et nasjonalt varenummer for denne typen varer.Og uten et varenummer er det ei heller mulig å få det inn i registeret. Men selv om dette høres ut som noe som lett kan endres, kan jeg forsikre om at det ligger mye arbeid bak å endre alle numre som alle apotek selv har opprettet for sine egne lager. 
Og tilsvarende må vi gjøre tilpasninger til de andre varene som bare finnes i sykehusapotekene.
Hvor ligger utfordringene for prosjektet?
-  Det er LIS-varene og de underliggende avtalene som byr på utfordringer. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet legger forholdene til rette for lokale innkjøpsavtaler ved at det kjører en nasjonal anbudsprosess for en mengde legemidler, og danner et grunnlag for sykehuset som selv avgjør hvilke legemidler de ønsker å tegne innkjøpsavtale for. Dette betyr at det vil være svært ulik mengde avtaler som inngås for de ulike helseforetakene og dermed hvilken portefølje av legemidler de har avtalepriser på. 

 Lokale varer


(Foto: Kyrre Lien, Sykehusapotekene HF)

For at FEST-registeret skal være gyldig for det enkelte sykehus, betyr det at det må ha ”sin” variant av FEST. Dermed sier det noe om at det byr på noe utfordringer for vedlikehold og oppdateringer av flere versjoner av samme informasjonsbase. Men dette skal prosjektet utrede mulighetene for å få til. Prosjektet er planlagt avsluttet innen 1. juni 2012.

Publisert 31.08.2011 09:50 | Endret 14.09.2011 09:36 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Se også...

2011© Sykehusapotekene HF | Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo| Tlf: 23 13 52 00 | Postmottak | Redaktør: Camilla Shalchian-Tabrizi
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 9. etg., 0050 Oslo| Org.nr: 992 281 618