Statens legemiddelverk

Ta med liste over dine medisiner på ferien 

Legemiddelverket oppfordrer pasienter til å be fastlegen skrive ut en liste over medisinene de bruker – og denne listen bør du ha med deg på tur.
 
Du skal kanskje på reise i ferien, i Norge eller til andre eksotiske reisemål? Har du oversikt over hvilke medisiner du bruker og kan du gjøre rede for at det er du som eier medisinene? Det kan være lurt å følge rådet til Legemiddelverket om å ta med medisinlisten din på ferien.

Manglende og ufullstendige medisinlister kan føre til feilbruk av medisiner – og skape usikkerhet når nye leger må overta behandlingen.

Tar du med deg medisiner til utlandet er det også viktig at du tar vare på originalpakningen eller har med deg resepten, slik at du kan dokumentere hvilke medisiner dette er, samt at det er du som eier medisinene.

Mer om medisinlister
Mer om medisiner på utenlandsreise


Publisert 27.06.2011 12:05 | Endret 27.06.2011 12:29 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011© Sykehusapotekene HF | Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo| Tlf: 23 13 52 00 | Postmottak | Redaktør: Camilla Shalchian-Tabrizi
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 9. etg., 0050 Oslo| Org.nr: 992 281 618