Gode råd for rett legemiddelbruk 

Sykehusapotekene HF

Gode råd for rett legemiddelbruk:

For at behandlingen skal lykkes, er det viktig at du bruker legemidlene dine riktig.

 • Følg brukerveiledningen som står på pakningen. Les pakningsvedlegget.
 • Dersom du blir behandlet av flere leger, opplys alltid om hvilke legemidler du bruker. Husk også å nevne reseptfrie legemidler og naturlegemidler.
 • Dersom du tar flere medisiner, be legen din sette opp en liste over de medisinene du bruker, eller lag en liste selv.
 • Bruk gjerne doseringseske, slik at du lettere husker å ta medisinen.

Samtidig bruk av flere legemidler:

 • Noen legemidler påvirker hverandre ved å forsterke eller redusere effekten av hverandre. Kombinasjoner av legemidler kan øke faren for bivirkninger. Dette gjelder også legemidler uten resept. Be farmasøyten undersøke dette for deg.
 • Når legen skriver ut ny medisin til deg, opplys alltid om andre legemidler du bruker, enten som fast medisin eller medisin du bare tar av og til.
 • Ikke bruk andres legemidler, selv om du har lignende plager selv.
 • Ikke bruk legemidler som har gått ut på dato. Lever dem til apoteket.
 • Noen legemidler påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dette gjelder spesielt legemidler som er merket med varseltrekant. Les også om trafikkfarlige legemidler. 
 • Ta kontakt med legen dersom du ikke får effekt av behandlingen, eller dersom det oppstår ubehagelige bivirkninger.
 • Ikke avbryt behandlingen uten å konferere med lege. I noen tilfeller kan det være farlig å avslutte behandlingen brått, eller man kan få ubehagelige reaksjoner. I noen tilfeller kan man få alvorlig tilbakefall av sykdommen.
 • Fra 1. mars 2010 kan pasienter selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Les også "Bivirkningsmelding for pasienter".

Hvordan skal tabletter og kapsler tas på riktig måte? 

Tabletter inneholder aktivt stoff og hjelpestoff i sammenpresset form. Kapsler inneholder aktivt stoff og hjelpestoff i en gelatinhylse.Tabletter og kapsler kan være laget på ulike måter, som får konsekvenser for hvordan de skal tas på riktig måte. 
 
Generelle råd:

 • Tabletter og kapsler skal vanligvis svelges hele med minst et ½ glass vann.
 • Tabletter uten delestrek må ikke deles uten at du har forsikret deg om at det kan gjøres. Les pakningsvedlegget, og spør på sykehusapoteket om du er usikker.

Har du problemer med å svelge hele tabletter og kapsler, spør sykehusapoteket om råd. Noen tabletter kan knuses og noen kapsler kan åpnes, mens for andre kan knusing endre effekten.

Oppbevaring av legemidler

 • Legemidler skal oppbevares i originalemballasje, men du kan fylle i doseringseske for en uke om gangen.
 • Legemidler skal oppbevares på tørr plass og ved romtemperatur, f.eks. på soverom, men ikke på badet.
 • Noen legemidler skal stå i kjøleskap. Opplysning om dette finner du på pakningen.
 • Noen legemidler, f.eks. øyendråper, får redusert holdbarhet etter åpning. Opplysning om dette finner du på pakningen.
 • Oppbevar legemidler utilgjengelig for barn og uvedkommende, gjerne i låsbart medisinskap.

 Relevante nyheter

 Relevante lenker

 
2011© Sykehusapotekene HF | Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo| Tlf: 23 13 52 00 | Postmottak | Redaktør: Camilla Shalchian-Tabrizi
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 9. etg., 0050 Oslo| Org.nr: 992 281 618