Frikort 

Hva er frikort for helsetjenester? 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
 
Ansvaret for frikortordningen ble overført fra NAV til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1. juni 2010.

Fra 2011 vil du motta frikort automatisk når du har betalt mer enn
1 880 kroner i egenandel.

Les mer om frikort på nettsidene til HELFO.

 Relevante nyheter

2011© Sykehusapotekene HF | Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo| Tlf: 23 13 52 00 | Postmottak | Redaktør: Camilla Shalchian-Tabrizi
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 9. etg., 0050 Oslo| Org.nr: 992 281 618