Diabetes

Diabetes finnes i ulike varianter som sammen, og hver for seg, danner et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men de har til felles at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte. 

Ved diabetes er det viktig å tilpasse livsstilen sin for å sikre god blodsukkerkontroll. I tillegg til livsstilstilpasninger er det ulike medisiner som brukes, og behandlingen avhenger av hvilken type diabetes du har. Behandlingen består både av tilførsel av insulin og behandling med ulike typer blodsukkersenkende medisiner.

Les mer om diabetes på Helsenorge

Egenmålinger av blodsukker er en viktig del av behandlingen for personer
som har type 1-diabetes, og de med type 2 diabetes som bruker insulin, eller andre medikamenter som senker blodsukkeret.

Ved kost- og tablettbehandlet type 2-diabetes er egenmålinger mindre viktig, men mange ønsker å måle for å vurdere effekten av endringer i kosthold og fysisk aktivitet, og hva det gjør med blodsukkernivået. Skal blodsukkermålinger være til nytte må kvaliteten på målingene være tilfredsstillende.

Ansatte i Sykehusapoteket gir råd og veiledning knyttet til de produktene vi fører, og legger vekt på at blodsukkermålere som foreslås velges ut fra brukerens behov. Vi fører de fleste målere på markedet, og har utstyr tilgjengelig som dekkes på blå resept.

Vi gir også råd og veiledning i forbindelse med legemiddelbruk, og ønsker å bidra til at personer med diabetes får god informasjon slik at legemidler og utstyr brukes riktig, og i henhold til forskrivningen.

Veiviser for god egenbehandling på diabetes.no
Brosjyre behandlingsretningslinjer på diabetes.no

​Diabetes type 1 

er en autoimmun sykdom og kan ikke forebygges. Kroppen klarer ikke å produsere insulin, dermed vil blodsukkeret øke. Behandlingen består av å tilføre insulin for å erstatte manglende insulin produksjon. Tilførsel av insulin må nøye tilpasses nivået av fysisk aktivitet, og mengde og type mat. Jevnlig blodsukkerkontroll og god behandling fra et tidlig tidspunkt kan forsinke og forebygge følgesykdommer. 

Insulin injiseres i underhudsfettet ved hjelp av insulinpenn eller pumpe. Behandlingen med insulin tilpasses den enkelte, og justeres avhengig av blodsukkermålinger. Det finnes tre hovedtyper insulin: hurtigvirkende insulin, middels langtidsvirkende insulin og langtidsvirkende insulin. Hurtigvirkende insulin har en rask inntreffende effekt og varer i 3-8 timer. Hurtigvirkende insulin er dermed ideell å bruke i forbindelse med måltider. Middels langtidsvirkende insulin injiseres en eller to ganger i døgnet, og varer inntil 24 timer. Langtidsvirkende insulin virker i 24 timer og injiseres en gang per døgn, til samme tid hver dag.

Diabetes type 2

innebærer nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Arv kan være en medvirkende faktor for at man får sykdommen. Diabetes type 2 forebygges best ved å ha en sunn og balansert kost, unngå overvekt og mosjonere regelmessig. Overvekt kombinert med lav fysisk aktivitet, er en viktig faktor i årsaken til utvikling av type 2-diabetes.

Den viktigste behandlingen av diabetes type 2 er omlegging av livsstil. Dette inkluderer blant annet tiltak som å spise begrensede mengder salt, rikelig med grønnsaker og magre meieriprodukter. I tillegg anbefales det daglig mosjon og røykeslutt dersom det er aktuelt. Dersom en ikke kommer i mål med livsstilsendringer kan det være behov for blodsukkersenkende medisiner. Førstevalget er tabletter som inneholder virkestoffet metformin. Doseringen trappes langsomt opp for å finne den riktige dosen. Ved utilstrekkelig blodsukkersenkende effekt av metformin alene eller når metformin ikke kan brukes, kan det være aktuelt med andre blodsukkersenkende medisiner, deriblant: sulfonylureaderivater, SLGT2-hemmere, DPP-4-hemmere og GLP-1-analoger. I enkelte tilfeller kan det også være behov for tilførsel av insulin.

Les mer om Diabetes type 2 på Helsenorge

les mer om diabetes, trening og kosthold (diabetesforbundet)

 
Svangerskapsdiabetes
er en tilstand med forhøyet blodsukker som oppdages eller oppstår i graviditeten. Det er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn. God oppfølging og behandling reduserer risikoen.

Les mer om svangerskapsdiabetes på HelseNorge

Sist oppdatert 07.11.2023