Kvalitetssikring av behandlingen med medisiner

I dette forskningsprosjektet undersøker vi om systematisk arbeid for å kvalitetssikre behandlingen med medisiner kan bedre pasientens helse.

farmasøyter i samtaler.jpg
 

Å bruke medisiner er vanlig. Nesten tre fjerdedeler av Norges befolkning får forskrevet minst en medisin på resept hvert år. Hos eldre over 65 år er andelen over 90 %. Noen bruker flere enn 10 ulike medisiner.
Medisiner er vesentlig i behandlingen av mange sykdommer, og gjør at mange pasienter får bedre livskvalitet og lever lenger. Dessverre er det også slik at bivirkninger og feil bruk av medisiner forårsaker innleggelser på sykehus, og til og med dødsfall. Derfor er det viktig at vi bruker medisin på best mulig måte.

IMM = Integrated Medicines Management

IMM-modellen.png

 

IMM-modellen er en systematisk måte å jobbe på for å kvalitetssikre pasientenes behandling med medisiner, ved innkomst, under oppholdet og ved utskrivning fra sykehus (Figur 1). Hensikten er å:

  • kvalitetssikre pasientens legemiddelliste 
  • tilpasse behandlingen med medisiner til den enkelte pasient og gjøre den best mulig
  • sikre best mulig overføring av opplysninger om medisinene til andre omsorgsnivåer ved utskrivning (sykehjem, fastlege, hjemmesykepleie)

IMM-modellen implementeres nå ved avdeling for Generell Indremedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i et samarbeidsprosjekt mellom avdelingen og Sykehusapotekene HF.
I forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut om det å innføre IMM-modellen gjør at det tar lenger tid før pasientene legges inn på sykehus igjen.
Prosjektet er tildelt regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Prosjektgruppen er sammensatt som følger:

  • Doktorgradsstipendiat Marianne Lea, Sykehusapotekene HF
  • Assisterende klinikksjef Morten Mowé ved Medisinsk klinikk, OUS.
  • Professor Espen Molden, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
  • Forsknings- og utviklingssjef Liv Mathiesen, Sykehusapotekene HF

Kontakt

Forsknings- og utviklingssjef Liv Mathiesen, Sykehusapotekene HF
e-post: liv.mathiesen@sykehusapotekene.no

Sist oppdatert 31.10.2016