Leverandørinformasjon

Her finner du oversikt over våre fakturaadresser og annen informasjon til leverandører. 

Sykehusapotekene HF (SAHF) la til nytt ERP-system og fikk ny regnskapsfører fra 01.09.2022. Våre ulike avdelinger vil fase inn et bestilliningssystem, der det innføres nye rutiner for bestilling av varer og tjenester. Her kreves at leverandører refererer til sykehusapotekets bestillingsnummer (PO) på fakturaer som sendes oss. Målet er å effektivisere og digitalisere informasjonsflyt mellom SAHF og våre leverandører. Informasjonen på denne siden vil oppdateres.​


eFaktura på EHF-format


Fakturaer til Sykehusapotekene HF skal primært sendes som eFaktura. For leverandører som kun sender EHF-fakturaer pr i dag er det ingen endring ut over merking av faktura som beskrevet nedenfor.

Vår eFaktura-adresse registrert i ELMA er: 992281618 Sykehusapotekene HF. Dette gjelder for alle avdelinger.
Se også vår EHF Guide.

 

Faktura sendt som epost på PDF format

Sender du faktura per epost skal alle fakturaer sendes tilMerking av fakturaer

Fakturaer skal merkes med et seks-sifret ansvarsstedsnummer, minimum med hovednummeret (se tabellen under), men fortrinnsvis med riktig avdeling innenfor apoteket som faktureres. Dette sikrer rask og riktig behandling av faktura. Se oversikt over alle apotek/avdelinger som fikk ny ID fra 01.09.2022 her​.

 

Fakturaadresse 

Sykehusapotekene HF 
c/o Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404​
2303 Hamar
 
Se oversikt over adresser til våre avdelinger her​
Oversikt over a​nsvarsnummer og avdeling​
61​​0000 Sykehusapoteket Arendal
210000 Sykehusapoteket Bærum
620000 Sykehusapoteket Drammen
310000 Sykehusapoteket Elverum
320000 Sykehusapoteket Gjøvik
330000 Sykehusapoteket Hamar
260000 Sykehusapoteket Kalnes
340000 Sykehusapoteket Kongsvinger
630000 Sykehusapoteket Kristiansand
350000 Sykehusapoteket Lillehammer
230000 Sykehusapoteket Lørenskog
240000 Sykehusapoteket Moss
410000 Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
420000 Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
520000 Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
640000 Sykehusapoteket Skien
650000 Sykehusapoteket Tønsberg
110000​ Sykehusapotekene HF

 


Sist oppdatert 29.08.2022