Leverandørinformasjon

Her finner du oversikt over våre fakturaadresser og annen informasjon til leverandører. 

Sykehusapotekene HF (SAHF) la til nytt ERP-system og fikk ny regnskapsfører fra 01.09.2022. Våre ulike avdelinger vil fase inn et bestilliningssystem, der det innføres nye rutiner for bestilling av varer og tjenester. Her kreves at leverandører refererer til sykehusapotekets bestillingsnummer (PO) på fakturaer som sendes oss. Målet er å effektivisere og digitalisere informasjonsflyt mellom SAHF og våre leverandører. Informasjonen på denne siden vil oppdateres.​


eFaktura på EHF-format


Fakturaer til Sykehusapotekene HF skal primært sendes som eFaktura. For leverandører som kun sender EHF-fakturaer pr i dag er det ingen endring ut over merking av faktura som beskrevet nedenfor.

Vår eFaktura-adresse registrert i ELMA er: 992281618 Sykehusapotekene HF. Dette gjelder for alle avdelinger.
Se også vår EHF Guide.

 

Faktura sendt som epost på PDF format

Sender du faktura per epost skal alle fakturaer sendes tilMerking av fakturaer

Fakturaer skal merkes med et seks-sifret ansvarsstedsnummer, minimum med hovednummeret (se tabellen under), men fortrinnsvis med riktig avdeling innenfor apoteket som faktureres. Dette sikrer rask og riktig behandling av faktura. Se oversikt over alle apotek/avdelinger som fikk ny ID fra 01.09.2022 her​.

 

Fakturaadresse 

Sykehusapotekene HF 
c/o Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404​
2303 Hamar
 
Se oversikt over adresser til våre avdelinger her​
Oversikt over a​nsvarsnummer og avdeling​
61​​ Sykehusapoteket Arendal
21 Sykehusapoteket Bærum
46 Sykehusapoteket Diakonhjemmet
62 Sykehusapoteket Drammen
31 Sykehusapoteket Elverum
32 Sykehusapoteket Gjøvik
33 Sykehusapoteket Hamar
26 Sykehusapoteket Kalnes
34 Sykehusapoteket Kongsvinger
63 Sykehusapoteket Kristiansand
35 Sykehusapoteket Lillehammer
47 Sykehusapoteket Lovisenberg
23 Sykehusapoteket Lørenskog
24 Sykehusapoteket Moss
43 Sykehusapoteket Oslo, Aker
41 Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
42 Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
52 Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
64 Sykehusapoteket Skien
65 Sykehusapoteket Tønsberg
11 Sykehusapotekene HF

 


Sist oppdatert 19.06.2024