Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst

Sykehusapoteket Arendal

Sørlandet sykehus

Sykehusapoteket Bærum

Bærum sykehus

Sykehusapoteket Diakonhjemmet, Oslo

Diakonhjemmet sykehus

Sykehusapoteket Drammen

Drammen sykehus

Sykehusapoteket Elverum

Innlandet sykehus

Sykehusapoteket Gjøvik

Innlandet sykehus

Sykehusapoteket Hamar

Innlandet sykehus

Sykehusapoteket Kalnes

Sykehuset Østfold

Sykehusapoteket Ahus, Kongsvinger

Akershus universitetssykehus

Sykehusapoteket Kristiansand

Sørlandet sykehus

Sykehusapoteket Lillehammer

Sykehuset Innlandet

Sykehusapoteket Lovisenberg, Oslo

Lovisenberg sykehus

Sykehusapoteket Moss

Sykehuset Østfold

Sykehusapoteket Ahus, Nordbyhagen

Akershus universitetssykehus

Sykehusapoteket Oslo, Aker

Aker sykehus/ved legevakt​​

Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus

Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus

Sykehusapoteket Oslo, Ullevål

Sykehusapoteket Skien

Telemark sykehus

Sykehusapoteket Tønsberg

Sykehuset i Vestfold

Alle de 18 sykehusap​​otekene er eid av staten: 

Sykehusapotekene helseforetak (HF) eies av Helse Sør-Øst regionalt helseforetak (RHF), som igjen eies av Helse- og omsorgsdepartementet og staten.

I Helse Sør-Øst er det i tillegg to ideelle sykehusapotek: 

Lovisenberg sykehusapotek på Lovisenberg sykehus i Oslo.

Diakonhjemmet sykehusapotek på Diakonhjemmet i Oslo. ​

Sykehusapotekene i de tre andre regionale helseforetakene i Norge:
Sist oppdatert 31.05.2024