Legemiddellogistikk

Sykehusapotekene HF forsyner Oslo universitetssykehus’ enheter med legemidler. De lokale sykehusapotekene har ansvaret for legemiddelleveranser til sykehusets enheter.

Ikon

 

Denne siden vil oppdateres når konseptutredningen er ferdigstilt 

Bakgrunn

Sykehusapotekene HF forsyner Oslo universitetssykehus’ enheter med legemidler. De lokale sykehusapotekene har ansvaret for legemiddelleveranser til sykehusets enheter. Hovedfunksjonene som krever logistikk er leveranse av legemidler til OUS medisinrom/leveringssteder (fra avdeling Sykehusleveranser), produksjon av legemidler for pasienter på sykehus eller i hjemmebehandling (fra avdeling Produksjon), eller ekspedisjon av resepter og salg av legemidler i Publikumsutsalg (Publikum). Dagens legemiddellogistikk er i stor grad preget av manuelle rutiner. I årene fremover vil det være et høyt fokus på å digitalisere innkjøp og forsyning av legemidler (legemiddellogistikk). 

Hvordan ser fremtidens legemiddellogistikk ut?

Følgende trender og konsepter har stor påvirkning på fremtidens legemiddellogistikk:

  • Nye persontilpassede legemidler
  • Farmasitun og legemiddelnisjer
  • Større andel av endoser og bruksklare legemidler
  • Legemiddelmangel og behov for beredskap
  • Økt fokus på kontrollrutiner
  • Økte kostnader for legemidler
  • Legemiddellogistikken  - en del av standardisert forsyning med blant annet nyetablerte vare- og distribusjonssentre (VDS), AGV- og AMR-vogner og rørpost. 

Legemiddellogistikken kan deles i to hovedvarestrømmer:

  • Legemidler til lagring (basislagre, beredskapslagre o.l.) i sykehusapotek, farmasitun og lokale legemiddelnisjer:
  • Legemidler som i Sykehusapotek blir ompakket, klargjort eller tilberedt til den enkelte pasient i Oslo Universitetssykehus

Leveranser og aktiviteter

Leder av arbeidspakken "Digitalisering av innkjøp og forsyning" (legemiddellogistikk) er Oslo Universitetssykehus. Sykehusapotekene deltar for tiden i konseptutredningen i regi av Oslo Universitetssykehus. Konseptutredningen vil tydeliggjøre apotekets leveranser. 

Status 

Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene gjennomfører konseptutredning, som pågår frem til 1. mai 2024. 

For mer informasjon (SAHF)

Ingunn Olsen, hovedprosjektleder: Ingunn.olsen@sahf.no 

Nyttige lenker

Sist oppdatert 29.04.2024