Lukket legemiddelsløyfe og endoser

Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte.

Bakgrunn

Skader som skyldes feil bruk av legemidler er blant de vanligste pasientskadene i Norge.  

Innføringen av regional kurve- og medikasjonsløsning  på alle helseforetakene i regionen har lagt grunnlaget for den elektroniske støtten som trengs for ordinasjon, klargjøring, administrasjon og observasjon av effekt av legemidler.

Hva er lukket legemiddelsløyfe og endoser?

Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. En forutsetning for lukket legemiddelsløyfe er elektronisk identifiserbare endoser som kan gjenkjennes i elektronisk kurve. Elektronisk identifiserbare endoser kan leveres som ikke pasientmerket/-bundet og pasientmerket/-bundet. 

Når alle trinnene i håndtering av legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen, kalles dette lukket legemiddelsløyfe. En slik elektronisk løsning gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot ordinerte legemidler og å sikre pasientens identitet. I Helse Sør-Øst innføres lukket legemiddelsløyfe ved å skanne klargjorte legemiddel for en elektronisk verifisering mot legens ordinering av pasientens legemiddelbehandling i MetaVision. Ved administrering sikres riktig pasient ved skanning av pasientarmbånd og riktig administrering av legemidler ved en siste skanningskontroll mot ordinering i den elektroniske kurven. 

Forventet nytteeffekter og ønskede gevinster

Lukket legemiddelsløyfe skal gi bedre kvalitet og færre legemiddelfeil. Løsningen vil også gi muligheter  til å effektivisere logistikk og kliniske arbeidsprosesser knyttet til legemidler. 

  • Økt pasientsikkerhet ved å ta i bruk endoser og skanningskontroll
  • Økt trygghet hos helsepersonellet med elektronisk støtte i arbeidsprosessen for legemiddelhåndtering.
  • Redusert tid til klargjøringen ved automatisert klargjøring av pasientmerkede perorale endoser.
  • Redusert kassasjon med automatisert klargjøring av pasientmerkede perorale endoser
  • Redusert lagerhold, bestillinger til basislager og tileggsbestillingermed automatisert klargjøring av pasientmerkede perorale endoser

Prosjektets leveranser og aktiviteter 

Leder av arbeidspakken er Oslo Universitetssykehus. Sykehusapotekene sine leveranser og hovedaktiviteter er å planlegge, teste og pilotere en pasientmerket leveranse av endoser i kombinasjon med farmasitun og endoser før innflytting i nye OUS.

Status 

  • Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo gjennomfører en opptrappingsplan for bruk av ev endoser ved sykehuset.
  • Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo planlegger en trinnvis innføring av LLS med endoser høsten 2024.
  • Oslo Universitetssykehus og Sykehusapotekene Oslo jobber med diverse avklaringer for å få på plass en videre plan for utprøving av leveransemodell for legemiddelhåndtering med farmasitunog automatisert klargjøring av tabletter og kapsler.

For mer informasjon (SAHF)

Ingunn Olsen, hovedprosjektleder

Ingunn.olsen@sahf.no

Kristin Omholt Unnestad, fagrådgiver endoser 

kristin.omholt.unnestad@sahf.no

Astrid Johnsen, fagansvarlig 

astridjo@sahf.no

 

Nyttige lenker

Sist oppdatert 29.04.2024