Miljøarbeid i Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene HF har fokus på miljøarbeid.

Vi er opptatt av å beskytte miljøet og minske negativ påvirkning på miljøet som følge av vår virksomhet. Vi er en virksomhet med store innkjøp og mye varetransport, og vi håndterer store mengder medisiner og kjemikalier. Alt dette medfører blant annet at vi produserer store mengder avfall, og vi må tenke på miljøkonsekvenser i alle ledd i vår virksomhet.

Vi jobber systematisk med miljø

Sykehusapotekene HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette er  en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer, og som stiller krav til miljøarbeid og kontinuerlig forbedring. I tillegg er Sykehusapotekene HF en del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet «Grønt sjukehus».

Vi har utarbeidet en politikk for kvalitet og miljø

Ledelsen i Sykehusapotekene HF har vedtatt en kvalitets- og miljøpolitikk for foretaket og vedtar årlig miljømål som hele organisasjonen skal involveres i å oppnå.

Se vår kvalitets- og miljøpo​litikk

Sist oppdatert 08.09.2022