Vaktfarmasøyt for alle sykehus med unntak av Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus

Vakttelefon 93 09 67 80

Farmasøytisk hjemmevaktordning for sykehus i Helse Sør-Øst. Sørlandet sykehus har egen kontaktinformasjon.

Se også vaktfarmasøyter for Ahus og Sykehusene i Østfold

Se også vaktfarmasøyt for Sørlandet sykehus

Vaktfarmasøytene har sin base i Oslo og har ansvar for å besvare henvendelser fra alle sykehus i helseregionen utenom ordinær åpningstid for sykehusapotekene.

Hva kan vi hjelpe sykehusene med?

Du kan kontakte vaktfarmasøyten om du har behov for faglig råd om legemidler for eksempel spørsmål om holdbarhet, blandbarhet, forlikelighet, knuse- og deleproblematikk eller administrasjon av legemidler.

Vaktfarmasøytene kan også hjelpe til med å skaffe legemidler når det oppstår akutt behov for legemidler utenom åpningstidene til ditt sykehusapotek. Men du bør forsøke andre løsninger beskrevet nedenfor før du kontakter vaktfarmasøyten.

Når avdelingen mangler legemidler etter sykehusapotekets åpningstid

Bruk gjerne søkeverktøyet «TønSys – hvor kan jeg låne»,  som skal være tilgjengelig fra sykehusets intranett  . Dersom dette ikke fører frem, skal lege konfereres for å finne alternative legemidler. Om alternative legemidler ikke finnes, kan du kontakte vaktfarmasøyten.  Akershus universitetssykehus og sykehuset Østfold benytter ikke TønSys. På disse sykehusene finnes tilsvarende informasjon i Delta.

Åpningstid for vaktordningen

Mandag - fredag: 16.00 – 08.00
Helg, høytids- og helligdager: Hele døgnet

Kostnader

Din avdeling vil bli fakturert for legemiddel- og fraktkostnader samt dersom henvendelsen medføre mer enn en times arbeid for vaktfarmasøyten eller vaktutrykning fra farmasøyt etter gjeldende satser avtalt med sykehusene.


Sist oppdatert 21.04.2023