Vaktfarmsøyt for Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold

​Vakttelefon 93 09 67 80

Farmasøytisk hjemmevaktordning for sykehus i Helse Sør-Øst. Sørlandet sykehus har egen kontaktinformasjon.

Se også vaktfarmasøyt for Sørlandet sykehus

Se også vaktfarmasøyt for øvrige sykehus i Helse Sør-Øst

Vaktfarmasøytene har sin base i Oslo og har ansvar for å besvare henvendelser fra alle sykehus i helseregionen utenom ordinær åpningstid for sykehusapotekene.

Hva kan vi hjelpe sykehusene med?

Du kan kontakte vaktfarmasøyten om du har behov for faglig råd om legemidler for eksempel spørsmål om holdbarhet, blandbarhet, forlikelighet, knuse- og deleproblematikk eller administrasjon av legemidler.

Vaktfarmasøytene kan også hjelpe til med å skaffe legemidler når det oppstår akutt behov for legemidler utenom åpningstidene til ditt sykehusapotek. Men du bør forsøke andre løsninger beskrevet nedenfor før du kontakter vaktfarmasøyten.

Når avdelingen mangler legemidler etter sykehusapotekets åpningstid

Søk i Delta for ønsket legemiddel på andre avdelinger. Dersom dette ikke fører frem, skal lege konfereres for å finne alternative legemidler. Om alternative legemidler ikke finnes, kan du kontakte vaktfarmasøyten.

Åpningstid for vaktordningen

Mandag - fredag: 16.00 – 08.00
Helg, høytids- og helligdager: Hele døgnet

Kostnader

Din avdeling vil bli fakturert for legemiddel- og fraktkostnader samt dersom henvendelsen medføre mer enn en times arbeid for vaktfarmasøyten eller vaktutrykning fra farmasøyt etter gjeldende satser avtalt med sykehusene.

Sist oppdatert 21.04.2023