Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg er et underutvalg av Regionalt legemiddelforum (RLF)

Hovedoppdraget for RLH er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF, 2020 står helt sentralt.

Kon​​takt

Astrid Johnsen, leder
E-post: astrid.johnsen@sykehusapotekene.no

Se Veileder legemiddelhåndtering 2020 (versjon 1.1) (PDF)​​

Sist oppdatert 10.10.2022