Samhandling

Medisinbehandlingen må sikres ved overføring av pasienter fra sykehus til annet omsorgsnivå som for eksempel til kommunale helsetjenester. Både medisininformasjon og riktige medisiner må det samhandles om, slik at behandlingen kan fortsette eller settes i gang umiddelbart ved overflytting. Sykehusapotek har en viktig rolle.

Overgangen mellom sykehus og kommune har utfordringer i både informasjonsoverføring om hvilke medisiner du skal bruke og anskaffelsen av disse. Liggetiden på sykehus har gått ned og mer avansert behandling foregår i hjemmet.

Sykehusapotekene arbeider målrettet med dette i nært samarbeid med sykehusene, for å: 

  • sikre god informasjonsoverføring vedrørende pasientens legemiddelbruk til neste behandler (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie)

  • sikre forsyning av legemidler ved skifte av omsorgsnivå

Det er spesielt viktig for pasienter som skal viderebehandles med:

  • intravenøse medisiner

  • medisiner​ som hovedsakelig brukes på sykehus

  • medisiner som ikke er markedsført og/eller hvor det må søkes spesielt om å få dekket kostnadene for

  • apotekproduserte medisiner til barn

I tillegg har Sykehusapotekene avtaler med enkelte kommuner og om å gjennomføre revisjoner, undervisning og rådgivning samt delta i forsknings- og utviklingsprosjekter.​

Sist oppdatert 01.11.2016