Legemiddelgjennomgang

Farmasøyter med spesialkompetanse i klinisk farmasi fra Sykehusapotekene HF gjennomfører legemiddelgjennomganger ved sykehusenes avdelinger.

En legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av pasientens totale legemiddelbruk med bakgrunn i klinisk informasjon.

 Metoden er effektiv for å identifisere legemiddelrelaterte problemer (LRP) og iverksette tiltak. Begrepet LRP omfatter selve terapiproblemene, bivirkninger eller manglende effekt, og mulige årsaker til disse.

Ved en legemiddelgjennomgang vurderer og klassifiserer kliniske farmasøyter legemidlene med tanke på LRP, som blant annet feil dosering, interaksjoner eller bivirkninger.

Farmasøytene har ekstra fokus på risikolegemidler som for eksempel legemidler som har betydning ved nedsatt nyrefunksjon eller legemiddelbehandling som skal monitoreres. Farmasøytene rapporterer, vanligvis ved previsitten, klinisk relevante funn og mulige løsninger tilbake til behandlende lege som avgjør eventuelle endringer i behandlingen.

Legemiddelgjennomganger forutsetter og må gjennomføres i nært samarbeid med behandlende lege. Leger og farmasøyter har ulik kompetanse som samlet bidrar til en helhetlig vurdering av pasientens behandling.

Legemiddelgjennomganger kan med fordel kombineres med legemiddelsamtaler.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte sykehusapoteker ved ditt sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek

Sist oppdatert 31.10.2016