Legemiddelrevisjoner

Sykehusapotekene HF gjennomfører interne revisjoner av legemiddelhåndtering ved helseforetakenes enheter. Vi bruker velkjent metodikk kjent fra eksterne tilsynsmyndigheter og interne revisjoner i sykehus.

​En legemiddelrevisjon omfatter en systematisk kartlegging og gjennomgang av legemiddelhåndteringsprosessene ved enheten, hvor målet er å sikre at krav i lover og forskrifter etterfølges samt at interne prosedyrer fungerer som forutsatt.

Interne legemiddelrevisjoner bør inngå i virksomhetens øvrige system for interne revisjoner, både når det gjelder planlegging og oppfølging av avvik.

 Vi legger hovedsakelig opp legemiddelrevisjonene som temarevisjoner innen legemiddelhåndteringsprosesser som har betydning for:

  • Pasientsikkerheten som ordinasjon, dokumentasjon, istandgjøring og administrasjon av legemidler
  • Legemidlenes kvalitet og egenskaper som oppbevaring, holdbarhet, aseptisk håndtering ved tilberedninger og istandgjøring

Rapportene fra legemiddelrevisjonene er interne dokumenter som skal legge grunnlag for forbedringsarbeidet ved den revidert enheten spesielt og virksomheten generelt.

Gjennom de interne legemiddelrevisjonene får vi kjennskap til helseforetaket, som gir oss bakgrunn for å bidra med rådgivning i komitéer og utvalg som arbeider med utarbeidelse og revidering av interne retningslinjer for legemiddelhåndtering.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte sykehusapoteker ved ditt sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek

Sist oppdatert 21.10.2016