Legemiddelsamstemming

Sykehusapotekene HF ønsker å være en aktiv samarbeidspartner i overføring av legemiddelinformasjon når pasienten skifter behandlingsnivå.

To av våre store utfordringer innen helsetjenesten er å skape enhetlige behandlingskjeder og sikre informasjonsoverføring ved skifte av omsorgsnivå (1, 2).

 Ved opptak av legemiddelsamstemming (legemiddelhistorie) er målet å bidra til riktig legemiddelbruk for den enkelte pasient. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å sikre at oversikten over legemidler pasienten bruker ved innleggelse er så komplett og korrekt som mulig.

Vi sammenligner og avstemmer opplysninger fra legemiddelkurven og innkomstjournalen med opplysninger vi får gjennom samtale med pasienten eller dennes pårørende, samt ved å kontakte pasientens fastlege eller tilsvarende.

En slik avstemming kan for eksempel avdekke om pasienten står på flere legemidler eller kosttilskudd/naturmidler enn det som er opplyst i innkomstjournal, eller om pasienten har sluttet å ta et legemiddel på grunn av bivirkninger.

Gjennom et tverrfaglig samarbeid med legene søker Sykehusapotekene HF å oppklare eventuelle uoverensstemmelser og dermed legge et grunnlag, slik at legens videre valg av legemiddelbehandling baserer seg på så korrekte opplysninger som mulig.

Et eksempel på legemiddelsamstemming

Her kan du se en kortfilm som viser en legemiddelsamstemming i praksis.
Gå til film om legemiddelsamstemming
En lege som sjekker en pasient

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte sykehusapoteker ved ditt sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek

Referanser

Legemiddelmeldingen 2015 -Riktig bruk-bedre helse
Samstemming av legemiddellister - Pasientsikkerhetsprogrammet
Sist oppdatert 02.03.2017