Legemiddelsamtale

Sykehusapotekene HF gjennomfører legemiddelsamtaler, som er en strukturert dialog mellom pasient og farmasøyt.

Samtalen skal ta utgangspunkt i pasientens behov, og farmasøyten bruker resepter og utskrivningsinformasjon fra sykehuset som kilder for samtalen. Vi underbygger og gir utfyllende informasjon som samsvarer med sykehusets anbefalinger. Det er derfor nødvendig med en god dialog med sykehusets helsepersonell.

Legemiddelsamtalens mål

Legemiddelsamtalens mål er at pasienten får innsikt i, blir trygg på og får bedre forståelse av egen legemiddelbruk. Pasienten skal få økt kunnskap om egne legemidlers bruksområde, deres effekt, hva som er riktig legemiddelinntak samt praktisk bruk av legemidlene. I tillegg kan farmasøyten gjennom samtalen med pasienten avdekke legemiddelrelaterte problemer som for eksempel potensielle legemiddelinteraksjoner og eventuell dobbeltbruk av synonympreparater.

Ved utskrivning

Ofte gjennomføres legemiddelsamtalen i forbindelse med utskrivning av pasienten og kan da også omfatte en ekstra utskrivningsservice. For å hindre avbrudd i legemiddelbehandlingen sikrer Sykehusapotekene HF at pasienten har de nødvendige legemidler ved hjemreise. Videre kan vi også formidle kontakt med virksomheter i primærhelsetjenesten for å overføre informasjon og avklaringer om den videre legemiddelbehandlingen.

Legemiddelsamtalen kan gjennomføres:

  • For avtalte pasientgrupper i forbindelse med utskrivning ved ekspedisjon og utlevering av legemidler på resept.
  • Ved å bestille en samtale for enkeltpasienter.
  • Som en tjeneste i forbindelse med klinisk farmasøyt på post.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte sykehusapoteker ved ditt sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek

Sist oppdatert 31.10.2016