Undervisning

Sykehusapotekene HF bidrar til å øke kompetansen hos de ansatte i helseforetakene og skal være deres kompetansesenter innen legemiddelrelaterte temaer.

Undervisningen av helsepersonell kan inngå i helseforetakets samlede undervisningstilbud til sine ansatte og/eller avtales særskilt. Vi tilpasser undervisningen til ønsket målgruppe, som kan være for eksempel nyansatte leger og sykepleiere, medisinromansvarlige eller sykepleiere og leger generelt.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte sykehusapoteker ved ditt sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek

Sist oppdatert 19.10.2016