HelsePluss

Å være aktiv gir mange positive effekter. Vi trives bedre og gjør vi aktiviteten sammen med kolleger, gir det smitteeffekter på arbeidsmiljøet.

​Å være en god arbeidsgiver betyr å bry seg om våre ansatte. HelsePluss er et tiltak for å legge til rette for aktivitet på jobb og i fritiden. Under HelsePluss-paraplyen gjennomfører vi ulike aktivitetskampanjer som skrittkonkurranser eller "sykle til jobben". Vi legger opp til at du kan gjøre det alene eller på lag med dine kolleger. 

Sentralt og lokalt

Noen kampanjer involverer alle ansatte i foretaket, mens andre er mer lokale. Her er det kun kreativiteten som setter begrensningene!

Sist oppdatert 27.10.2016