Forskningsaktivitet i Sykehusapotekene i 2023

Sykehusapotekene HFs forskning har fokus på medisiner og bruken av dem.

Publisert 11.03.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Resultatene fra forskningen skal bidra til bedre pasientbehandling og bruk av medisiner, samt redusere risikoen for uønskede hendelser ved bruk av medisiner for pasienter og helsepersonell.

Nå har vi oppsummert vår forskningsaktivitet i 2023 i en årsrapport.

Du kan lese rapporten her (PDF)