Behandling av personopplysninger i forbindelse med e-resept

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sykehusapotekene HF behandler personopplysninger om sine kunder, pasienter og brukere.

Publisert 08.10.2018 / Sist oppdatert 10.03.2021

Når du bruker nettsiden vår i forbindelse med bestilling av e-resept vil Sykehusapotekene HF behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Sykehusapotekene HF ("Sykehusapotekene") ved administrerende direktør Tore Prestegard. Kontaktinformasjonen til Sykehusapotekene er:

Adresse: Stenersgata 1A, 0050 Oslo

E-post: post@sykehusapotekene.no

Telefon: 23 13 52 00

Organisasjonsnummer: 992 281 618

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

E-reseptbestilling

Ved å benytte e-reseptbestilling via e-reseptskjemaet på www.bestilling.sykehusapotekene.no, kan du som kunde bestille klargjøring av medisiner, næringsdrikker eller utstyr, for henting i ønsket sykehusapotek. For dette formålet, samler vi inn følgende personopplysninger:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsnummer
  • Mobilnummer
  • Ønsket sykehusapotek for utlevering
  • Bestillingsinformasjon
  • Eventuell tilleggsinformasjon som du oppgir i fritekstfeltet for ønskede medisiner, næringsdrikker eller utstyr

Informasjonskapsler

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi benytter her.

2. Hvordan samler vi inn personopplysninger og på hvilket grunnlag

E-reseptbestilling

Informasjonen du legger inn via e-reseptskjemaet på www.bestilling.sykehusapotekene.no behandles som sensitive personopplysninger. Informasjonen behandles i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek, og i samsvar med øvrig personvernlovgivning.

Behandlingen av de nevnte opplysningene skjer for å kunne oppfylle avtalen med deg om bestilling og klargjøring av medisiner, næringsdrikker eller utstyr. Informasjonen du oppgir vil ikke bli benyttet for andre formål enn for å levere deg den tjenesten det gjelder.

Personopplysningene du oppgir skal sikre korrekt klargjøring av ønskede medisiner, næringsdrikker eller utstyr, for utlevering i et valgfritt sykehusapotek. Telefonnummeret ditt benyttes kun for å gi deg beskjed om når ordren din er klar for henting i valgte sykehusapotek.

Vi ber deg om å ikke sende sensitive personopplysninger i fritekstfeltet, ut over det vi trenger for å behandle din e-reseptbestilling i e-reseptskjemaet. Reseptopplysninger ut over det som er spesifisert av deg i fritekstfeltet, vedrørende hvilken eller hvilke medisiner, næringsdrikker eller utstyr du ønsker å bestille for klargjøring og henting i et sykehusapotek, vil kun behandles i ditt valgte sykehusapotek, i apotekets eget system FarmaPro.

Informasjonskapsler

Personopplysninger som behandles i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler, behandles på grunnlag av en interesseavveining. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsiden til deg som bruker. Vi ivaretar personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Sykehusapotekene bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å sikre at databehandlerne kun behandler personopplysninger etter Sykehusapotekenes instruks, og at informasjonssikkerheten blir ivaretatt i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Sykehusapotekene vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivningen.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vårt personvernombud. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som utgir seg for å være deg.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er oppgitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Sist oppdatert 29.06.2023