Grønn stær (Glaukom)

Ved grønn stær (glaukom) kan trykket inne i øyet være for høyt. Årsaken er ubalanse mellom tilløp og avløp av øyevæske. Selve synsnerven kan bli ødelagt, og skader i synsfeltet/blindhet kan oppstå. Grønn stær kan også oppstå ved normalt trykk i øyet. Medisiner mot grønn stær gis først og fremst som øyedråper, men ved akutt glaukom kan tabletter av typen acetazolamid(Diamox) benyttes. Medisinene virker ved å senke trykket i øyet ved enten å senke produksjonen av øyevæske eller øke drenasjen av øyevæske. Det finnes mange medisiner mot grønn stær med ulike virkemåter og de brukes ofte i kombinasjon for å få best mulig effekt.

​Eksempler på medisiner 

Senker produksjonen av kammervann: Betoptic(betaksolol), Timosan(timolol), Azopt(brinzolamid), Trusopt(dorzolamid) 

Øker drenasjen av kammervann: Xalatan/Monoprost(latanoprost), Taflotan(tafloprost), Lumigan(bimatoprost). 

Kombinasjonsøyedråper: DuoTrav(timolol og travoprost), Cosopt/Dorzolamid/Timolol/ Duokopt(timolol og dorzolamid), Xalcom(timolol og latanoprost), Azarga(timolol og brinzolamid), Simbrinza(brimonidin og brinzolamid).

Riktig bruk 

Øyedråpene skal dryppes regelmessig, ofte flere ganger daglig, alt etter hvilken type man bruker. Det er svært viktig å følge doseringen. Ikke bruk høyere dose enn det som står på resepten. Bruker man flere øyedråper samtidig, bør det gå ca 5–10 minutter mellom hver type. Bruker man øyesalve, skal øyesalven brukes til sist. 

Før drypping vaskes hendene. Fjern hetten på flasken eller vri av toppen på endosebeholderen. Len hodet bakover og trekk ned det nedre øyelokket. Hold dråpespissen loddrett over øyet og drypp en dråpe helst i nedre øyelokksrand. Lukk øyet forsiktig og press lett med fingeren i øyekroken i minst 1 minutt. For å unngå bakterievekst i flasken bør flasketuppen ikke berøre øyet under drypping. Lukk flasken eller kast endosebeholderen etter bruk.

Bivirkninger og egenpleie 

Noen av de vanligste bivirkningene er: 

  • Kan gi brennende eller stikkende følelse i øyet 
  • Smaksforandringer 

Grønn stær kan gi ømfintlige øyne i sterkt lys, og hodepine samt slitne øyne ved mye titting på TV eller dataskjerm. Ved sterkt lys ute kan gode solbriller anbefales. 

Enkelte øyedråper kan senke blodtrykket, snakk med din lege.

Kontaktlinser skal fjernes før drypping og kan settes inn etter 15 minutter.

Apoteket anbefaler

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose, skal du ikke ta dobbel dose. Det er viktig at behandlingen ikke avbrytes uten i samråd med lege.

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Noen medisiner kan forverre grønn stær og disse skal kun brukes i samråd med lege. Det gjelder blant annet medisiner mot hyperaktivitet, plaster mot reisesyke, medisiner mot inkontinens og noen typer medisiner mot allergi og mot depresjon. Forhør deg med lege eller apotek om medisiner som kan påvirke trykket på øyet. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: De fleste øyedråper skal oppbevares i romtemperatur, men noen skal oppbevares i kjøleskap. Følg råd fra apoteket og les bruksanvisningen. Øyedråper i flaske er holdbare en måned etter åpning. Merk flasken med åpningsdato. Øyedråper i endosebeholdere er uten konserveringsmiddel og skal kastes etter bruk.

Gravide og ammende: Bruk ikke medisiner mot grønn stær uten etter avtale med lege. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 25.04.2024