Hjertemedisin (alfa- og betablokkere)

Denne medisinen senker blodtrykk og hjerterytme. Bruksområder kan være høyt blodtrykk, hjertekrampe og hjertesvikt. 

Eksempler på medisiner: Karvedilol (Carvedilol®), labetalol (Trandate®.

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Tas til samme tid hver dag og gjerne med mat. Tablettene kan om nødvendig deles eller knuses.

Bivirkninger og egenpleie 

Hodepine, slapphet, tretthet og svimmelhet kan forekomme i starten av behandlingen eller ved doseøkning. Disse bivirkningene er ofte forbigående og går vanligvis over i løpet av 1-2 uker. 

Nedsatt tåreproduksjon kan forekomme. Kunstig tårevæske eller øyedråper for tørre øyne 
kan benyttes.

Ved diabetes kan disse medisinene maskere symptomer på føling. Diabetikere bør derfor være ekstra påpasselig med regelmessige måltider og blodsukkermåling. 

Apoteket anbefaler 

Glemt dose 

Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Unngå johannesurt. Kombinasjon med johannesurt kan redusere effekten av medisinene. Førstevalg ved behandling av smerter, 
er medisiner som inneholder paracetamol (Paracet®, Panodil®, Pinex®).
Kombinasjon med NSAIDS (for eksempel Ibux®, Naproxen®, Voltaren®, Voltarol®) 
kan gi nedsatt blodtrykkssenkende effekt. Skal kun brukes i samråd med lege.

Andre reseptbelagte medisiner: Spør farmasøyt eller lege. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Denne medisinen påvirkes av alkohol og kombinasjonen kan gi økt risiko for bivirkninger. Vis måtehold ved bruk av alkohol. 

Gravide og ammende: Det er lite sannsynlig at bruk av denne medisinen under graviditet har skadelige effekter på fosteret. 

Det er liten risiko for påvirkning av det ammende barnet. Rådfør deg hos lege eller farmasøyt. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. Kontakt apotek eller lege for mer informasjon. Returner gamle og ubrukte medisiner til apoteket.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 25.04.2024