Pneumokokkvaksine

Utvalgte sykehusapotek tilbyr vaksinering mot pneumokokksykdom til alle over 12 år*Du må ha resept fra lege. Du kan bestille time for vaksinering pr telefon eller bare komme innom når der passer deg. Vi har gode smittevernstiltak hos oss.

​Målgrupper for vaksinen

Alle personer over 65 år (hvert 10. år)

Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret

Pasienter med kroniske sykdommer eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom, f.eks. kronisk hjerte og lungesykdom eller diabetes. Snakk med legen din om du har en sykdom som øker risikoen for pneumokokksykdom.

Personer som gjennom sitt yrke har en høyere risiko for smitte, som for eksempel laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk

Om pneumokokksykdom

Pneumokokker er bakterier som kan gi sykdom hos mennesker, f.eks. lungebetennelse. Pneumokokker kan også gi mellomørebetennelse og ørebetennelse. I noen tilfeller kan infeksjonen blir alvorlig og utvikle seg til blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

Pneumokokker kan gi sykdom i alle aldersgrupper, men de mest alvorlige tilfellene sees hos de yngste barna, personer over 65 år og hos personer med spesielle risikofaktorer.

Pneumokokker fins naturlig i bakteriefloraen i nese og svelg, særlig hos barn. 

Smitte

Pneumokokksykdom smitter ved nærdråpesmitte, men bare en liten andel av nysmittetilfellene fører vanligvis til klinisk sykdom. Friske bærere er det viktigste smittereservoaret for pneumokokker, men klinisk syke er også kilde for smittespredning.

Klassiske symptomer på pneumokokksykdom er rask feberstigning, sting i brystet ved innpusting hoste, tungpusthet, rask pust og slim/oppspytt fra nedre luftveier som er pussholdig med lys plommesyltetøyfarge. Symptomene kan være uspesifikke, spesielt hos eldre. 

 
Vaksiner

Det fins antibiotika mot pneumokokker, men det mest effektive er å forebygge med vaksine.  

Effekten av vaksinasjon oppnås etter cirka 14. dager.

For eldre over 65 år anbefales det en revaksinering hvert 10. år. Tettere intervall kan være aktuelt for noen risikogrupper, og må i så fall avgjøres av legen ut fra pasientens grunnsykdom.

 
Bivirkninger

Vaksinen kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden. Eventuelle bivirkninger begynner som regel kort tid etter vaksinasjon og sjelden senere enn 1-2 døgn.

*Noen unntak: 
Akutt sykdom eller feber, gravide, nedsatt immunforsvar (f.eks. immunsvikt, miltmangel eller gjennomgått stamcelletransplantasjon, HIV/AIDS), alvorlig reaksjon på ved tidligere vaksinedose. 

 
Kilder

Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FHI
Pneumokokkvaksine til eldre - NHI.no

 

 

Sist oppdatert 30.10.2023