Smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en alvorlig sykdom som kan være livstruende. Meningokokksykdom forårsakes av meningokokkbakterier. Meningokokkbakterier kan finnes i halsen hos friske personer i alle aldre. Få av de som blir smittet blir syke. Hos de som blir syke kommer bakteriene over i blodet. Bakterier som angriper hinnene rundt hjernen gir hjernehinnebetennelse. Bakterier som formerer seg i blodet kan gi blodforgiftning og skade andre organer.

Sykdommen utvikler seg raskt, og ca. 10 % av de som får sykdommen dør. Derfor er det svært viktig at de som blir syke kommer raskt til behandling.

Forekomsten av meningokokksykdom i Norge er lav, men noe høyere i aldersgruppen 16-19 år. Risikoen for å bli smittet og at sykdommen får dødelig utfall er knyttet til tett samvær med annen ungdom, festing, festivaler og leirer, alkoholinntak, lite søvn, røyking etc.


Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse kan være:

 • Høy Feber
 • Sykdomsfølelse
 • Apati
 • Stiv Nakke
 • Hodepine
 • Lysømfintlighet
 • Oppkast
 • Utslett

Det anbefales at foresatte ser til barn/ungdom som har feber uten at man vet årsaken til det hver 4. time, hele døgnet, med tanke på symptomer på hjernehinnebetennelse.

 

Hva kan du gjøre selv?

Det anbefales at personer i risikogrupper, slik som russ og ungdom som omgås russ, vaksineres mot smittsom hjernehinnebetennelse. Det rapporteres hvert år sykdomstilfeller under russefeiringen.


Forebyggende råd:

 • Unngå å drikke av samme glass eller flaske som andre
 • Vær ekstra påpasselig når du har sår hals fordi såre slimhinner lettere får infeksjoner
 • Unngå røyking
 • Unngå overdreven bruk av alkohol
 • Ta vare på kroppen ved å sove og hvile
 • Ha lav terskel for å oppsøke lege ved tegn på sløvhet og sykdomsfølelse
 • Pass på deg selv og vennene dine

  Kontakt legevakt eller ring 113 umiddelbart:
 • ALLTID ved mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse
 • Ved hudutslett som ikke forsvinner når det presses et glass mot utslettet
 • Ved uttalt nakkestivhet, den syke har problemer med å få haken ned til brystet

 

Det finnes ulike stammer av meningokokker som kan gi smittsom hjernehinnebetennelse. Tidligere var meningokokk B vanligste årsak til smittsom hjernehinnebetennelse i Norge, mens det nå er meningokokk A, C, W og Y som gir sykdomstilfeller. Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en vaksine og én dose. Det tar omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse og beskyttelse varer i ca. fem år. Det er denne vaksinen som primært anbefales til vaksinering av barn og unge 16-19 år, men Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen av forekomst av de ulike stammene, og anbefalingen vil kunne endres.

For å være fullt beskyttet mot alle typer av smittsom hjernehinnebetennelse må man også vaksinere seg mot meningokokk B. Denne vaksinen består av to doser gitt med 2-6 måneders mellomrom.

Sist oppdatert 07.02.2024