Informasjon fra Sykehusapoteket Arendal til ansatte ved sykehuset

Nedenfor finner du informasjon om våre avdelinger som betjener sykehuset.

Telefon 37 01 42 54  (internnummer 4254)

Bestillinger
Send e-post til hilde.bergh.madsen@sykehusapotekene.no

Dersom varene skal fraktes med portør, må bestillingen være sendt i TønSys innen klokken 13.00.

Ellers kan avdelingene bestille varer frem til 15.15, men disse bestillingene må hentes på sykehusapoteket.

 

 

Sist oppdatert 30.08.2023