Bestill tjenester

En person som håndhilser på en annen kvinne

Tjenester til privatkunder

Sykehusapoteket tilbyr inhalasjonsveiledning, medisinstartsamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner og vaksinering.

Vaksinering

I forbindelse med sesonginfluensa tilbyr vi vaksinering dersom vaksine er tilgjengelig. Ingen resept fra lege eller timebestilling er nødvendig. Du må beregne å sitte til observasjon i apoteket i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Tjenester med timebestilling

Farmasøyten trenger å sette av tid til å hjelpe deg. Derfor må du bestille time.

Inhalasjonsveiledning for deg med astma eller kols. Dette er en helt gratis tjeneste hvor du og en farmasøyt på apoteket sammen gjennomgår hvordan du bruker inhalatoren din og om du har riktig teknikk.

Pris og varighet
Veiledningen er gratis og varer opp mot 30 minutter

Skal du starte på en ny hjertemedisin, for eksempel mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller blodfortynnende. Vi følger deg opp. Vi ønsker at du kommer trygt i gang og bruke legemidlene riktig.

Pris og varighet
Du har rett til to gratis samtaler med en farmasøyt. Samtalen varer opp mot 30 minutter

 

Bestilling

Bestill time for inhalasjonsveiledning eller medisinstartesamtale, ved nyoppstart av hjertemedisiner ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

Ta kontakt og vi finner en tid som passer.

 
Sist oppdatert 25.06.2024