Alt om resepter

Hente reseptmedisin

Resepter

  • Resepten blir ekspedert mens du venter
  • Medisinene kan hentes senere hvis det passer bedre
  • Du kan ringe på forhånd når ny medisinforsyning trengs, slik at alt er gjort klart for henting
  • Diakonhjemmet Sykehusapotek lagerfører reseptpliktige legemidler brukt innen revmatismebehandling som kan være bestillingsvare på andre apotek
  • Personalet er vant til å håndtere resepter på stomiprodukter og inkontinensmateriell
  • Logg inn på helsenorge.no og få oversikt over reseptene dine, hvilke legemidler du bruker og hvor mye det er igjen på hver resept

Henting av egne reseptmedisiner

Du må vise legitimasjon når du henter ut medisinene. Det gjelder uansett om resepten er på papir- eller elektronisk (e-resept).

Henting av andres reseptmedisiner

Skal du hente reseptmedisiner for andre, er det tre ting du må huske å ta med til apoteket:

  1. Din egen legitimasjon
  2. Legitimasjon til den personen du henter medisiner til
  3. Skriftlig fullmakt fra personen du henter medisiner til

Kravet til legitimasjon og fullmakt gjelder selv om du bare ønsker informasjon om resepten.

Sist oppdatert 24.06.2024