Ny utgave av lærebok i legemiddelhåndtering

«Legemiddelhåndtering» er ute i ny utgave. I fjor fikk farmasøytene Merethe Nilsen, Marianne Winther Munkerud, Lene Andberg og Kirsten K. Viktil fra Diakonhjemmet Sykehusapotek oppdraget om å gjøre en omfattende revidering av læreboken.

En gruppe kvinner iført hvite laboratoriefrakker som holder et skilt
Forfatterne med den nye utgaven av læreboken: (fra venstre) Farmasøytene Merethe Nilsen, Marianne Winther Munkerud, Lene Andberg og Kirsten K. Viktil. Foto: Hilde Frøyland
 

Oppdraget kom fra forlaget Gyldendal Akademiske, og i denne 8. utgaven av boken er det gjort store endringer og oppdateringer av forrige utgivelse fra 2013.

Legemiddelhåndtering er rettet mot bachelorutdanningen i sykepleie, men gir grunnleggende kunnskap også for annet autorisert helsepersonell med tildelt ansvar for legemiddelhåndtering. Læreboken er i bruk ved flere utdanningsinstitusjoner

Tverrfaglig perspektiv og kliniske eksempler fra sykepleierhverdagen

Læreboken gir en innføring i korrekt legemiddelhåndtering, og gir et grunnlag for å innarbeide nødvendige holdninger, kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell. I den nye utgaven er bokens innhold oppdatert og videreutviklet med hensyn på ny relevans for pasientsikkerhet, klinisk praksis, samt ny kunnskap og forskning innenfor feltet legemiddelhåndtering.

Et mål har vært at både kliniske eksempler og det tverrfaglige perspektivet skulle komme tydelig frem i boken. Gjeldende lovverk er belyst med praktiske eksempler fra en sykepleiers hverdag.

Sist oppdatert 25.06.2024