Grønt sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek deltar i det systematiske arbeidet med å redusere klimagassutslipp og miljøavtrykk.

Miljøsertifiseringen på Diakonhjemmet er viktig for å systematisere arbeidet. Samarbeid med legemiddelbrukere, sykehuset og ansatte gjør at vi kan få til bedre resultater. Her er noen av områdene vi har satset på.

Viktig miljøsamarbeid med legemiddelbrukere

Legemiddelbrukere er en viktig samarbeidspartner for å redusere miljøavtrykket. Sykehusapotekets ansvar er å gi god miljøinformasjon til legemiddelbrukere:

Returner gammel medisin til apoteket

  • Selv om pakken med ubrukt medisin ser liten ut, kan miljøpåvirkningen blir stor hvis mange kaster ubrukte medisiner i søpla, i toalettet eller i vasken. Derfor bør du levere gamle og ubrukte medisiner tilbake til apoteket for sikker destruksjon.
  • Alle apotek har en returordning for ubrukte medisiner, og det er enkelt å bruke ordningen.
  • Rydd skapet og lever gamle og ubrukte medisiner til nærmeste apotek..

Les mer om hvordan du returnerer medisiner

Kast mindre medisin

  • Det kan også være lurt å hente ut mindre mengde reseptmedisin av gangen, særlig når du starter på en ny medisin. Hvis du først har hentet ut et legemiddel fra apoteket kan det ikke selges på nytt til andre pasienter. Alt du leverer tilbake blir destruert.

Samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus

Mindre kasting av legemidler på sykehuset

  • På Diakonhjemmet Sykehus har vi mulighet til å ta tilbake legemiddelpakninger fra en post på sykehuset når de ikke trenger den lenger og levere den videre til en annen post som trenger det. Denne ordningen sparer både miljø og penger.

Miljøsertifisering

Diakonhjemmet Sykehus har vært miljøsertifisert siden juni 2017 etter den internasjonale ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001. Diakonhjemmet Sykehusapotek har tett samarbeid med sykehuset med mål om å redusere vårt fotavtrykk på miljø

Gjennom sykehusapotekets eier er Diakonhjemmet Sykehusapotek støttespiller for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Det vil si at konsernet stiller seg bak miljøhovedstadsårets programerklæring.

Miljøbevissthet blant ansatte

Miljøarbeidet ved sykehusapoteket er forankret blant de ansatte, og integrert i HMS-arbeidet. Vi har blant annet fokus på at våre ansatte velger miljøvennlig transport til og fra jobb.

Sist oppdatert 28.06.2024