Praktisk informasjon for ansatte ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Du finner oss på plan 0 i heisgangen

Telefon 61272689

Telefaks 61272086

E-post Sykehusapoteket.Lillehammer2@sykehusapotekene.no

Telefon 61272822

Telefaks 61272086

E-post Sykehusapoteket.Lillehammer2@sykehusapotekene.no

Åpningstider 08.00-16.00.

Onsdag før skjærtorsdag, juleaften og nyttårsaften stenger vi kl. 12.00.
Bestillingsfrist ordinære dager er klokken 13.30

Telefon cytostatikaproduksjon 61272502
Telefon sterilproduksjon 61272503
Telefaks 61272086

E-post Sykehusapoteket.Lillehammer2@sykehusapotekene.no

Åpningstider 08.00-16.00.
Bestillingsfrist er klokken 13.30

Bestilling og åpningstider for avdeling for sykehusleveranser og produksjon
Åpningstider 08.00-16.00
Bestillingsfrist klokken 13.30

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se mer om Sykehusapoteket Lillehammer

Sist oppdatert 06.09.2023