Praktisk informasjon for ansatte ved Akershus universitetssykehus

For informasjon om interne prosedyrer og rutiner for bestilling med mer: Se intranettet til sykehuset under "fagområder" og "Sykehusapoteket".

Telefon 67 96 03 06

Telefon 67 96 03 38

Faks 67 96 04 00

Du finner oss i B2U1

Åpningstider

kl 07.00-22.00 alle dager

Telefon 67 96 03 08

Faks 67 96 03 00

Du finner oss i B1U1

Åpningstider

kl 07.00-22.00 alle dager

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se med om Sykehusapoteket AHUS

Sist oppdatert 06.09.2023