Praktisk informasjon for ansatte ved OUS, Ullevål

Nedenfor finner du informasjon om våre avdelinger som betjener sykehuset.

Vi produserer en rekke ulike typer sterile legemidler til i.v./s.c./i.t., herunder blant annet antibiotika, smerteblandinger og parenteral ernæring.

Kontaktopplysninger:
Telefon 23 20 52 74 For spørsmål om parenteral ernæring
Telefaks 23205275 For bestilling av parenteral ernæring.
Telefon 23 20 52 68 For andre spørsmål
Telefaks 23205271 For bestilling av andre produkter enn parenteral ernæring.
Telefontid: mandag - fredag 08:00 – 15:30

Medisinbestillinger ønskes primært skriftlig

Hvor finner du oss?
Vi befinner oss i bygg 70 i venstre ende av hovedinngangen til sykehuset sett fra Kirkeveien.

Bestillingsrutiner
Sykehuset finner OUS-prosedyre om rekvirering av legemidler i sin eHåndbok (herunder også vedlegg med bl.a. bestillingsskjemaer for smerteblandinger)

Telefon SAO, Ullevål: 23 20 52 20
Faksnummer SAO, Ullevål: 23 20 52 21
Telefontid: mandag - fredag kl. 08:00 – 16:00

Medisinbestillinger ønskes primært skriftlig

Telefon 23 02 76 73
Telefaks 23 20 52 89

Åpningstider
mandag - fredag 08.00-16:00
lørdag: 09.00-12.00

Bestillingsfrist er hverdager innen klokken 15.00 dersom levering samme dag. På lørdag er bestillingsfristen klokken 09.00.

Telefon 23 20 52 60
Telefaks 23 20 52 61
Telefontid: mandag - fredag 09.00 – 15.30

Medisinbestillinger ønskes primært skriftlig

Telefon 23 07 00 00
e-post: ulleval@sykehusapotekene.no

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se mer om Sykehusapoteket Oslo, Ullevål

Sist oppdatert 06.09.2023