Sykehusapotekene i Norge

Sykehusapotekene er spesialisthelse­tjenestens apotek, og leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene og deres pasienter. Sykehusapotekene driver også utstrakt tilvirkning av legemidler. Alle sykehusapotekene har også et eget apotek­utsalg for pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset. De fire sykehusapotekforetakene eies av de respektive regionale helseforetakene. De 31 sykehusapotekene finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Våre områder:


Publikum

Apotekerutsalgene ekspederer resepter, gir råd og veiledning om legemidler og utstyr. Vi har et bredt sortiment av legemidler, sykepleieartikler og andre apotekvarer. Vi tilbyr også inhalasjonsveiledning og Medisinstart.


Sykehusleveranser

Vi leverer legemidler til sykehusets avdelinger. Våre ansatte jobber tett med sykehus og leverandører for å sikre at sykehuset har legemidlene som er nødvendig for god og sikker pasientbehandling.


Produksjon

I produksjonsavdelingen tilberedes legemidler der dosen må tilpasses den enkelte pasient, må tilbredes umiddelbart før bruk eller som ikke kan skaffes på annen måte. Dette kan være sterile legemidler som cytostatika, smerteblandinger og antibiotikapumper. 


Farmasifaglig rådgivning og kliniske tjenester 

Farmasøytene i avdelingen underviser, utfører systemrevisjoner og arbeider som kliniske farmasøyter. Legemiddelkompetansen brukes i tverrfaglige team ved sykehusene, hvor farmasøyten er en viktig bidrags­yter i arbeidet med å sikre pasienten trygg og riktig legemiddelbruk. ​​​​​Les mer om fire sykehusapotekforetakene

Sør-Øst: Forside - Sykehusapotekene

Vest: Forside - Sjukehusapoteka Vest (sjukehusapoteka-vest.no)

Midt: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - Sykehusapoteket Midt-Norge

Nord: Forside - Sykehusapotekene i nord (sykehusapotek-nord.no)Sist oppdatert 16.09.2022