Bilde glassampuller

Forskning

Sykehusapotekene HFs forskning har fokus på medisiner og bruken av dem. Resultatene fra forskningen skal bidra til bedre pasientbehandling og bruk av medisiner, samt redusere risikoen for uønskede hendelser ved bruk av medisiner for pasienter og helsepersonell.

Sykehusapotekene HF har flere helsefaglige forskningsprosjekter, både store og små. Målet er å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten ytterligere de kommende årene.

Våre forskningsprosjekter

Legemidler (medisiner) er i stor grad utviklet for voksne pasienter. Barn behøver ofte legemidler som tar hensyn til måten legemiddelet omsettes på små og unge kropper. Mange barn kan ikke svelge tabletter.

Sykehusapotekene ved Universitetssykehusene i Akershus (Ahus) og Oslo (OUS) samarbeider med barneavdelingene ved sykehusene om et forskningsprosjekt for å se nærmere på denne problemstillingen. Med i forskningsprosjektet er også Statens Legemiddelverk (SLV) ved fagdirektør Siri Wang som sitter i den europeiske komiteen for legemidler til barn Paediatric Committee (PDCO) i EMEA (Europeiske legemiddelmyndigheter).

Les mer om studien Medisiner til barn

I dette forskningsprosjektet undersøker vi om systematisk arbeid for å kvalitetssikre behandlingen med medisiner kan bedre pasientens helse. 
 Å bruke medisiner er vanlig. Nesten tre fjerdedeler av Norges befolkning får forskrevet minst en medisin på resept hvert år. Hos eldre over 65 år er andelen over 90 %. Noen bruker flere enn 10 ulike medisiner.
Medisiner er vesentlig i behandlingen av mange sykdommer, og gjør at mange pasienter får bedre livskvalitet og lever lenger. Dessverre er det også slik at bivirkninger og feil bruk av medisiner forårsaker innleggelser på sykehus, og til og med dødsfall. Derfor er det viktig at vi bruker medisin på best mulig måte.

Les mer om studien Kvalitetssikring av behandlinger med medisiner

Kliniske farmasøyter arbeider som en del av tverrfaglige team i enkelte avdelinger på sykehus. Der bidrar de med sin fagkunnskap for å bedre legemiddelbruk og dermed bedre behandling av mange pasienter. Særlig viktige er de for pasienter med komplekst sykdomsbilde og legemiddelbruk. En norsk forskningsstudie har vist at farmasøytens bidrag kan forlenge livet til pasienten.

Les mer om OPERA-studien her

Forskningsrapport og -strategi

Vi har oppsummert vårt øvrige forskningsarbeid i en rapport. Her finner du også vår forskningsstrategi frem til 2018.

Forside-forskningsrapport.png
  

Forskning er en viktig del av Sykehusapotekene HFs identitet, og som helseforetak en lovpålagt oppgave.

Forskningen vår er viktig for at de tjenestene Sykehusapotekene HF leverer skal være oppdatert og holde høy faglig kvalitet, til pasientens beste. Det er et uttalt mål at forskningen skal være en integrert del av foretakets virksomhet.

Alle forsknings- og utviklingsprosjekter i Sykehusapotekene HF har som mål å føre til bedre legemiddelbehandling og bedre pasientsikkerhet.

I denne rapporten har vi valgt å sette fokus på våre mest sentrale og aktuelle forskningsprosjekter, med særlig vekt på hvilken betydning de har for pasientbehandlingen.

Les hele rapporten her.

Sykehusapotekene HFs forskning har fokus på medisiner og bruken av dem. Målet er å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i foretaket i årene som kommer.
Sykehusapotekene skal være en samarbeidspartner for helseforetakene i forsknings- og utviklingsprosjekter.
Resultatene fra forskningen skal bidra til bedre pasientbehandling og bruk av medisiner, samt redusere risikoen for uønskede hendelser ved bruk av medisiner for pasienter og helsepersonell.
Sykehusapotekene HF skal tilby masteroppgaver i farmasi.
Last ned Forsknings- og utviklingsstrategi for Sykehusapotekene HF 2013-2018 (pdf)

Forsknings- og utviklingssjef Yvonne Andersson
Telefon: 48 21 62 78
E-post: yvonne.andersson@sykehusapotekene.no

Forskningsutvalget i Sykehusapotekene HF

Forskningsutvalget er oppnevnt av administrerende direktør. Utvalgets oppgave er i hovedsak å fremme forskning og utvikling ved Sykehusapotekene HF og være et rådgivende organ for ledelsen.

Forskningsutvalgets medlemmer:

Leveranser til kliniske studier

Sykehusapotekene HF kan i tillegg til egen forskningsaktivitet bidra med legemiddelrelaterte tjenester i kliniske studier som utføres i helseforetak innen Helse Sør-Øst (HSØ).

Hva Sykehusapotekene kan bidra med

Vi kan ta oss av de fleste legemiddelrelaterte tjenester som for eksempel den praktiske håndteringen av studiemedisin, utlevering til pasient/sykehuspost og tilsetninger/produksjon til den enkelte pasient.

Les mer om kliniske studier

Sist oppdatert 14.02.2024