Kliniske studier

Sykehusapotekene HF kan i tillegg til egen forskningsaktivitet bidra med legemiddelrelaterte tjenester i kliniske studier som utføres i helseforetak innen Helse Sør-Øst (HSØ).

Hva kan Sykehusapotekene kan bidra med?

Sykehusapotekene HF har lang erfaring med å bidra inn i klinisk utprøving. Apotekene innehar blant annet importtillatelse for studielegemidler fra tilvirkere og grossister innenfor EU / EØS. Det er etablert gode rutiner for import, mottakskontroll, temperaturkontrollert oppbevaring, tilsetning/produksjon til den enkelte pasient og utlevering til pasient/sykehuspost. Sykehusapotekene HF ønsker å bidra med farmasøytisk faglig kunnskap for at flere kliniske studier kan igangsettes i HSØ. 

Oppdragsstudier

Oppdragsstudier er industri-initierte kliniske studier som finansieres av industrien og hvor et firma står som sponsor. 

Inven2 er ansvarlig for forhandling av avtale om kliniske studier med industri på vegne av sykehus og utprøver. Når et sykehusapotek skal være med i en klinisk studie, må det inngås en separat avtale mellom sykehusapoteket og sponsor/CRO. Sponsor benytter gjeldende meldeskjema fra Inven2 også for å melde inn behovet for tjenester fra sykehusapotek. Informasjon om meldeskjema og avtalemaler finnes på Inven2 sine hjemmesider, Kliniske studier – Inven2 - Informasjon til industri og studiepersonell. Inven2 videreformidler kontakt til aktuelt sykehusapotek for avtaleinngåelse. Hvilke oppgaver/tjenester som skal utføres avklares med sykehusapoteket for hver enkelt studie.

Når flere studiesentre i HSØ er involvert i en studie, vil Sykehusapotekene Oslo, Avdeling for kliniske utprøvinger, clinical.trial.sahf@sykehusapotekene.no, være ansvarlig for å avklare oppgaver på vegne av alle involverte sykehusapotek i HSØ.

Bidragsstudier

Bidragsstudier er studier som ikke er finansiert av industrien. De fleste av disse studiene er initiert av forskerne selv.

Apotekavtale vedrørende legemiddelrelaterte tjenester i forbindelse med denne typen studier gjøres ved å ta kontakt direkte med det lokale sykehusapoteket.

Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst - Sykehusapotekene HF 

Sykehusapotekene Oslo (Radiumhospitalet / Rikshospitalet / Ullevål) har en felles E-post adresse: clinical.trial.SAO@sykehusapotekene.no 

Sist oppdatert 07.03.2017