En gutt og jente som holder leker

Tjenester

Det er mange farmasøyter som i dag arbeider ute i sykehusavdelinger. Hensikten er å bidra til riktig medisinbruk og medisinhåndtering når du er innlagt på sykehus.

Oppgavene kan variere fra sted til sted. Farmasøyter kan bidra med direkte pasientoppfølging om din medisinbruk eller mer generelt arbeid innen medisinhåndtering i sykehus. 
Her kan du lese om tjenester vi leverer i sykehuset.

For å sikre din medisinbruk under sykehusoppholdet er det viktig at legen får en fullstendig oversikt over dine medisiner(medisinliste). Både bruk av faste medisiner, medisiner du bruker av og til, naturmidler, vitaminer og kosttilskudd er det viktig å informere om. Dette er av betydning både for å gi deg riktig behandling under sykehusoppholdet og for eventuelt å endre medisineringen.
Det er viktig for oss å vite hvordan du tar legemidlene dine. Bruker du mindre/mer eller har sluttet med legemidlene som legen har forskrevet og som står på medisinlisten din er det viktig at du informerer om det, slik at grunnlaget for den videre behandlingen blir riktig.

Legemiddelsamstemming kalles tjenesten som tar systematisk etterspør hvilke medisiner du bruker.  Samstemmingen kan gjennomføre av lege, sykepleier eller farmasøyt. 

Her kan du lese mer om legemiddelsamstemming

Mange bruker flere medisiner og disse kan påvirke hverandre å gi økt - eller mindre effekt. Alder, sykdom og endringer i f.eks nyrefunksjon kan være årsak til at dosene bør justeres. Det kan være viktig at du går regelmessig til kontroll og følger opp medisineringen, slik at den virker slik den skal.

Legemiddelgjennomgang kalles tjenesten som er en systematisk gjennomgang av medisinene dine. Det er viktig at dette gjøres ved endring av behandling. 

Her kan du lese mer om legemiddelgjennomgang

For at du skal føle deg trygg på hvorfor du har fått en medisin og hvordan du skal bruker den kan du snakke med en farmasøyt om det. Hvis ikke avdelingen har en farmasøyt, kan du spørre på sykehusapoteket. Det er viktig at du får svar på det du lurer på, slik at du følger opp behandlingen slik legen har anbefalt. 

Her kan du lese mer om legemiddelsamtale

Sykehusapoteket sørger for sikker og effektiv forsyning av alle medisinene som brukes i sykehus. Mange av medisinene som brukes i sykehus kjøpes inn etter en såkalt anbudsordning (LegemiddelInnkjøpsSamarbeid-LIS). Dette betyr at du kan få medisiner med et annet utseende enn de du bruker hjemme, selv om de inneholder det samme.
Å holde god orden i medisinlageret gir både økt sikkerhet og god økonomi.
Mange avdelinger i sykehuset får bistand fra sykehusapoteket med oppfylling av lokalt medisinlager. Dette kalles Apotekstyr legemiddellager (ASL). 

Innkjøpsrapporter kan bidra til bedre styring og kontroll over legemiddelforbruk på sykehus eller på avdeling.

For å forebygge feil i medisineringen i sykehus, er det viktig at avdelingen har sikre rutiner og god medisinkunnskap.
Sykehusapoteket bidrar både til innhold i prosedyrer, kontroll av etterlevelse av disse (internrevisjon) og undervisning av helsepersonell. 

Her kan du lese mer om legemiddelrevisjoner


Her kan du lese mer om vår undervisningstjeneste

Rådgiving av leger og sykepleiere når det gjelder for eksempel valg av medisiner eller legemiddelform, blandbarhet og forlikelighet av medisiner, er også hverdagen til sykehusapoteket.

Sykehusapoteket produserer medisiner til pasienter som er på sykehus eller skal gjennomføre behandlingen hjemme. Produksjon kan være fra fullstendig råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel ompakking.

Til sykehus:

Det er strenge krav til hva som kan klargjøres av medisiner ute i avdelingene. Våre lokaler er spesiallaget og prosedyrer utarbeidet for å tilfredsstille de strenge kravene til renhold og hygiene, håndtering og dokumentasjon. Produksjon av medisiner i sykehusapoteket reduserer risiko for at helsepersonell påvirkes av helsefarlige stoffer som for eksempel kreftkurer og hormoner.

Til hjemmepasient:

Legemidler som må lages eller tilberedes før bruk, kan ikke alltid skaffes umiddelbart. Eksempler på dette er:

  • intravenøs ernæring
  • intravenøs antibiotikabehandling
  • smerteblandinger
  • miksturer til barn

Alle sykehusapotek leverer legemidler som må lages eller tilberedes før bruk. Det er derfor viktig at avdelingen tar kontakt med oss, slik at du kan få dette med deg før hjemreise.

Ta kontakt med ditt sykehusapotek


 

Relaterte artikler

    Sist oppdatert 14.02.2024