En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget

Medlemmene av Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF representerer brukere, pasienter og pårørende.

Medlemmene i Brukerutvalget:
  • Tove Nakken, leder

  • Jorun Austad

  • Synnøve Bratlie

  • Hege Holmen

  • Øystein Kydland
    Kontakt:

brukerutvalget@sykehusapotekene.no

Sekretær:

Astrid Johnsen, tlf. nr. 918 64 703, e-post: astridjo@sahf.no

Brukerutvalget skal være:

  • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
  • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
  • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner​​​​​​​

Planer:

Brukerutvalgets handlingsplan 2022 ​​​

Brukerutvalgets strategiplan 2019-2023

Referater:

 

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

N​ettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset her


Sist oppdatert 23.02.2023