En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget

Medlemmene av Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF representerer brukere, pasienter og pårørende.

Medlemmene i Brukerutvalget:
 • Tove Nakken, leder

 • Jorun Austad, nestleder

 • Synnøve Bratlie

 • Hege Holmen

 • Øystein Kydland
  Kontakt:

 

brukerutvalget@sykehusapotekene.no

Sekretær:

Astrid Johnsen, tlf. nr. 918 64 703, e-post: astridjo@sahf.no

Brukerutvalget skal være:

 • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
 • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner​​​​​​​

Planer:

Brukerutvalgets handlingsplan 2024 ​​​

Brukerutvalgets strategiplan 2024-2028

 

     ​​

     Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

     N​ettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

     Ta kurset her


     Sist oppdatert 26.02.2024