Styret

Styret i Sykehusapotekene helseforetak (HF) har på vegne av våre eiere i Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak (RHF) det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF.

Styret består av åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. Tre er valgt av ansatte. Styret møtes anslagsvis seks ganger i året. ​

​​Styremedlemmer

 • Styreleder Eli Giske
 • Nestleder Anne Karlsen
 • Michael Vester
 • Ellen Henriette P​ettersen
 • Henrik Schultz
 • Sissel Ihlebæk Østby (valgt av ansatte, Parat/FF)​
 • Trine Ruud (valgt av ansatte, Parat/FF)​
 • Irvin Cehajic (valgt av ansatte, NFF)​

 • 22. september 2023
 • 01 og 02. november 2023
 • 15. desember 2023

Møtedatoer for 2024 blir besluttet i møtet 22. september

Sist oppdatert 16.03.2023