Styret

Styret i Sykehusapotekene helseforetak (HF) har på vegne av våre eiere i Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak (RHF) det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF.

Styret består av åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. Tre er valgt av ansatte. Styret møtes anslagsvis seks ganger i året. ​

​​Styremedlemmer

 • Styreleder Anne Karlsen
 • Nestleder Ellen Henriette Pettersen
 • Henrik Schultz
 • Ulf Erik Wangsvik Sigurdsen
 • Kathrin Bjerknes
 • Sissel Ihlebæk Østby (valgt av ansatte, Parat/FF)
 • Trine Ruud (valgt av ansatte, Parat/FF)
 • Irvin Cehajic (valgt av ansatte, NFF)

Møtedatoer 2023:

 • 15. desember 

Møtedatoer 2024:

 • 7.–14. februar (e-post/sirk.)
 • 11. mars       
 • 24. april          
 • 13. juni          
 • 19. september         
 • 5.-6. november     
 • 13. desember
Sist oppdatert 16.02.2024