Hopp til innhold

Når du skal på sykehuset

Her finner du informasjon som kan være nyttig med hensyn på bruk av medisiner før, under og etter sykehusopphold.

Når du skal legges inn på sykehus er det viktig at de som tar i mot deg får en oversikt over alle medisinene du bruker.  Ta kontakt med fastlegen på forhånd og be om en liste over de medisinene du bruker.

Du bør sjekke at listen inneholder:

  • faste medisiner
  • medisiner du bruker av og til
  • naturmidler
  • vitaminer
  • kosttilskudd .

Hvis du tar medisinene på en annen måte enn det som står på listen, er det viktig at du informerer om det.

Medisinliste

Se informasjon om medisinliste på Helsenorge

Her kan du lage dine egen medisinliste

Sykehuset skal sørge for at du får de medisinene du trenger under sykehusoppholdet. Det er derfor ikke nødvendig å ta med private medisiner. Bruker du helt spesielle medisiner som du vet det kan være vanskelig å skaffe eller deltar i utprøving av ny behandling, bør du ta med disse.

Det er sykehusets ansvar at du får riktige medisiner, til rett tid, i rett dose og på rett måte.
Alikevel er det viktig å spørre om du er usikker på hvilke medisiner du får, eller om de er ukjente for deg.

Medisinene du får på sykehuset kan ha forskjellig utseende fra de du vanligvis bruker. Grunnen til dette kan være at sykehuset bruker en tilsvarende medisin innkjøpt fra en annen produsent, såkalte generiske legemidler. Alle sykehus i Norge kjøper inn medisiner ut i fra de beste prisene som produsentene gir, dette sparer samfunnet for unødvendige utgifter.

Farmasøyt på sykehus

På enkelte avdelinger på sykehuset, og ved noen akuttmottak bistår de kliniske farmasøytene sykehuset i oppgaven med å kartlegge din medisinbruk og samstemme medisinlister.

Se mer om legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming foregår blant annet gjennom et strukturert intervju, der også din opplevelse av egen medisinbruk etterspørres, for eksempel om du har opplevd bivirkninger eller har svelgevansker.

Legemiddelgjennomganger er også en oppgave kliniske farmasøyter gjør ved enkelte avdelinger på sykehuset. En legemiddelgjennomgang er en systematisk sjekk, og gjøres for å sikre god behandling med medisiner og forebygge skader. Eventuelle justeringer blir diskutert med lege og eventuelt sykepleier. Farmasøyten er alltid rådgivende, det er legen som tar beslutninger vedrørende den medisinske behandlingen. 

Se mer om legemiddelgjennomgang

Etter endt sykehusopphold er det viktig å forberede for eventuell videre behandling med medisiner. Det er viktig at du får god informasjon om de medisinene du skal bruke og at du er trygg på hvordan du skal bruke dem.

Legen må sørge for å skrive ut resepter på de medisinene du trenger og gi deg en oppdatert medisinliste.

Samtale om dine medisiner

I tillegg kan sykehusapotekene tilby en samtale om dine medisiner og hvordan du bruker dem, en såkalt legemiddelsamtale.

En legemiddelsamtale er en samtale mellom deg og en farmasøyt. Den tar utgangspunkt i dine behov, og vi bruker resepter og utskrivningsinformasjon fra sykehuset som kilder for samtalen. Målet er at du skal få kunnskap, bli trygg på og få bedre forståelse av din egen bruk av medisiner.

Huskeliste ved hjemreise

Viktige spørsmål

Få med deg det du trenger hjem

For å hindre avbrudd i medisinbehandlingen ved utskrivning fra sykehus, er det viktig at du får med deg alt du trenger av medisiner og utstyr, før du reiser hjem. Vi kan også formidle kontakt med primærhelsetjenesten for å gi nærmere informasjon om den videre medisinbehandling.
Ta kontakt med ditt sykehusapotek før du reiser.

Se alle våre sykehusapotek

Enkelte medisiner er ikke lagervare på private apotek.  Sykehusapotekene har tilpasset sitt medisinlager til hvilken behandling som gis i sykehus og har et større utvalg av for eksempel uregistrerte medisiner (medisiner uten markedsføringstillatelse).

Mottar du kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller lignende), eller mottar du ferdige doserte medisiner med ditt og medisinens navn på (multidosebruker), må de som skal hjelpe deg med den videre legemiddelbehandlingen få nødvendig informasjon.

Vil du ha med dine medisiner hjem?

Vi har en nettbasert tjeneste hvor du kan bestille at vi gjøre medisinen din klar før du skal reise hjem fra sykehuset. Bestill og kom innom sykehusapoteket når du skal reise hjem.
Se mer informasjon om vår bestillingstjeneste
En person som holder en telefon
Sist oppdatert 24.08.2021
Fant du det du lette etter?