Den femte barnesykdommen

Den femte barnesykdommen er en infeksjonssykdom som skyldes et virus (parvovirus B19). Sykdommen oppstår som oftest hos barn i førskolealder, men personer i alle aldre kan få sykdommen.

Sykdommen spres ved dråpesmitte, for eksempel ved hoste eller dersom en deler kopp/glass eller liknende. Tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid) er 5–20 dager. Sykdommen er smittsom i uken før utslettet kommer. Symptomene er som regel milde og kommer i to faser. Første fase starter ca. 1 uke etter smitte og varer i 2–3 dager.

Symptomer

Symptomene er hodepine, lett feber, sår hals, kløe, hoste, magesmerter og/eller leddsmerter. Deretter kommer gjerne en sykdomsfri periode på 7–10 dager, før fasen med det typiske utslettet starter:

 • Rødt utslett i kinnene og blek hud rundt munnen. Enkelte har lett feber i tillegg.
 • Småprikkete utslett på skuldrer, øverst på armene, kroppen og noen ganger på lårene.
 • Utslettet varer i 1–4 dager.
 • Utslettene kan komme og gå i uker, noen ganger måneder. Det kan f.eks. komme ved fysisk aktivitet, irritasjon av huden eller ved varme bad eller sollys.

Visste du at?

 • Sykdommen skyldes et virus, og antibiotika hjelper derfor ikke.
 • Det er vanskelig å unngå smitte, siden smitte som regel skjer før utslettet bryter ut.
 • Utslettet starter som rødfarge i kinnene, noe som har gitt sykdommen navnet ”ørefikssykdom”.
 • En person med utslett har som oftest ikke lenger viruset i kroppen og er ikke smittefarlig. Barn kan gå i barnehagen eller på skolen når de er feberfrie, selv om de har utslett.
 • Dersom du er gravid og mistenker at du er smittet, bør du kontakte lege.

Cirka halvparten av alle voksne har hatt den femte barnesykdommen. Enkelte har vært smittet av viruset uten å ha hatt symptom på sykdommen.

Kva kan du gjøre selv?

Sykdommen gir som regel milde plager og går over av seg selv. Under sykdommen har man lett nedsett motstandskraft. Unngå å fryse eller på annen måte øke risikoen for annen sykdom. Gi lindrende behandling i form av nesedråper/spray og eventuelt febernedsettende medisin. Kløestillende behandling kan være nødvendig. Det er viktig å drikke mye.
Kontakt lege dersom barnet er under 3 måneder og har feber.

Apoteket anbefaler

 • Kløestillende behandling.
 • Nesedråper med saltvann/nesespray.
 • Febermåler.
 • Eventuelt febernedsettende legemiddel for barn.
   
  Febernedsettende legemidler til barn:
  • Paracetamol.
  • Ibuprofen.

Paracetamol er førstevalget som febernedsettende til barn.
Legemidlene forekommer i ulike former; tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, mikstur og stikkpiller.

Velg den formuleringen og styrken som passer barnet ditt. Doseringen på pakningen er tilpasset vekt og alder.

Medisiner som inneholder virkestoffene paracetamol og ibuprofen bør ikke gis oftere enn 3–4 ganger i døgnet (avhengig av alder), og doseringen skal ikke overskrides.

Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.

Les mer: Gode råd når barnet ditt har feber, (nhi.no).


Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av medisiner.

Sist oppdatert 20.11.2023