Praktisk informasjon for ansatte ved Ahus - divisjon Kongsvinger sykehus

Telefon 62 88 71 20

Faks 62 88 71 22

Åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 16.00.

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.


Se mer om Sykehusapoteket Kongsvinger

Sist oppdatert 06.09.2023