bilde forskning

Fag, forskning og tjenester

Forskning og fagutvikling gir riktig legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet.

Sykehusapotek har mange oppgaver i sykehuset og for pasienter.
Riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering er målet med både tjenester, samhandling og forskning.
Vi har spesialkompetanse innen legemiddelområdet og vi arbeider etter kvalitet - og etiske standarder.

Her vil du finne informasjon om viktige områder vi arbeider med:

Sykehusapotekene HF har etablert prosjektet “Legemiddelhåndtering i Nye OUS” for å samle og styre utviklingsarbeidet, og gjennomføre opplæring, innflytting og ibruktakelse. Prosjektet gjennomføres i perioden 2018-2036. 

Les mer her

Her har vi samlet informasjon vi mener kan være nyttig for deg som er helsepersonell. Her finner du informasjon om vaktordningen, veiledere og anbefalinger, Regionalt legemiddelforum med mer.

Se Nyttig for helsepersonell

Det er mange farmasøyter som i dag arbeider ute i sykehusavdelinger. Hensikten er å bidra til riktig medisinbruk og medisinhåndtering når du er innlagt på sykehus. Oppgavene kan variere fra sted til sted. Farmasøyter kan bidra med direkte pasientoppfølging om din medisinbruk når du er pasient eller mer generelt arbeid innen medisinhåndtering i sykehus.

Se mer om våre tjenester i sykehuset

Vi bidrar til at medisinbehandlingen sikres når pasienten overføres fra sykehus til et annet omsorgsnivå.

Se mer om vår rolle innen samhandling

Sykehusapotekene HF har som mål å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre.

Se mer om vårt kvalitetsarbeid

Vi er opptatt av å beskytte miljøet og minske negativ påvirkning på miljøet som følge av vår virksomhet. 

Se mer om vårt miljøarbeid

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Se våre etikksider

Er du ansatt ved sykehuset?

Flere av våre avdelinger betjener sykehuset. Vi har laget en oversikt over alle våre sykehusrettede avdelinger. Her finner du blant annet åpningstider og kontaktinformasjon.
Se oversikt over våre avdelinger for sykehuset
Bilde av sykehussituasjon
Sist oppdatert 06.05.2024