Legemiddelhåndtering i Nye Oslo Universitetssykehus (OUS)

Sykehusapotekene HF har etablert prosjektet "Legemiddelhåndtering i Nye OUS" for å samle og styre eget utviklingsarbeid i planleggingen og etableringen av fremtidens legemiddelforsyning og -håndtering i OUS. Prosjektet gjennomføres i perioden 2018-2036.

"Sykehusapotekene er på en spennende endringsreise sammen med Oslo Universitetssykehus i planleggingen av nye sykehusbygg i Oslo og fremtidens legemiddelforsyning og legemiddelhåndtering. Dette gjør vi til det beste for pasientene og medarbeiderne i apoteket og på sykehuset – og det krever nytenkning!"

- Jalil Momtaz Djahromi, sykehusapoteker/områdedirektør, Oslo

En skallet mann i svart skjorte

Her kan du lese mer om:

Sist oppdatert 08.05.2024