Prosjektmål og forventet nytte

Prosjektets overordnede mål er å sørge for utvikling av fremtidens legemiddelforsyning og –håndtering i Sykehusapotekene Oslo og Oslo Universitetssykehus gjennom tjeneste- og organisasjonsutvikling, samt sørge for planlegging og etablering av et sikkert, effektiv og fremtidsrettet sykehusapotek som er i henhold til lover og forskrifter og vedtatte konsepter.

Byggutvikling

Prosjektet skal gjennom medvirkning og god involvering sørge for arealer og bygg for apoteket som tilfredsstiller lover og krav til fremtidsrettet legemiddelforsyning og -håndtering og som sikrer optimale vare- og arbeidsflyter. 

  • Kundenes behov for legemidler og farmasøytiske tjenester. Trygt og sikkert arbeidsmiljø for de ansatte.
  • Ytre miljø i henhold foretakenes kvalitets- og miljøpolitikk og standard for bygging og ombygging sykehusapotek. Dette innebærer areal, nødvendig utstyr og inventar, og moderne og fremtidsrettede teknologiske løsninger.

Tjenesteutvikling

Prosjektet skal i samarbeid med drift i SA HF/SAO, Nye OUS og OUS utrede muligheter, planlegge, utvikle, teste og implementere nytenkende konsepter innen legemiddelforsyning og -håndtering. Dette skjer gjennom delprosjekter og aktiviteter med fokus på tjenesteinnovasjon, eksempelvis apotekstyrt tilberedning, farmasitun, bruksklare legemidler, lukket legemiddelsløyfe og endose, legemiddellogistikk og OUS hjemme.

Tekst

 

Nye måter å jobbe på - fra i dag!

Dette krever at vi allerede nå må: 

  • Tenke nytt og se etter muligheter for å jobbe fremtidsrettet
  • Utvikle, teste og innføre nye måter å jobbe på frem mot 2031
Sist oppdatert 06.05.2024