Personvernombud

​Personvernombud Sykehusapotekene HF

Kaja Sønslien

Telefon: 993 80 530

kaja.sonslien@sykehusapotekene.no 

Sist oppdatert 02.12.2022